Rejon podległy Posterunkowi Policji w Szczurowej - KPP w Brzesku

Rejon podległy Posterunkowi Policji w Szczurowej

Rejon podległy Posterunkowi Policji w Szczurowej

Dzielnicowy Rejonu XVI

Rejon działania: 
Obsługuje: Szczurowa, Rylowa, Rząchowa, Górka, Zaborów, Pojawie, Dołęga, Kwików, Księże Kopacze, Kopacze Wielkie, Wola Przemykowska.
 
w zastępstwie obowiązki pełni sierż.sztab. Wojciech Kozłowski
 
 
 
 
Telefon stacjonarny: (14) 67-14-111
Telefon komórkowy: +48 606 848 240

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.  

Opis zagrożenia w planie działania - eliminowanie przypadków niestosowania się do znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się”, umiejscowionego na ul. Rynek w Szczurowej na ul. Rynek oraz nieprawidłowego parkowania w obrębie Rynku


 

Dzielnicowy Rejonu XVII

Rejon działania: 

Obsługuje: Rudy Rysie, Niedzieliska, Rajsko, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Dąbrówka Morska, Wrzępia, Uście Solne, Barczków, Popędzyna
 
sierż. sztab. Tobiasz Baka
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 450
Telefon komórkowy: +48 606 848 254

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie altan na rynku w miejscowości Uście Solne oraz sklepu "Groszek" znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.


Dzielnicowy Rejonu XVIII

 

Rejon działania: 
Obsługuje: Borzęcin
 
W zastępstwie obowiązki pełni sierż. Rafał Kłusek.
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 450
Telefon komórkowy: +48 606 850 719

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - eliminowanie przypadków spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu w rejonie sklepu "Przy M oście" zwłaszcza w godzinach popołudniowo - wieczornych.


Dzielnicowy Rejonu XIX

 

Rejon działania: 
Obejmuje: Przyborów, Łęki, Bielcza, Waryś
 
sierż. Rafał Kłusek
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 450
Telefon komórkowy: +48 606 850 894

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - eliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz  innych wykroczeń porządkowych, w szczególności żebractwo, zaśmiecanie miejsc publicznych w rejonie sklpeu "Groszek" oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie, zwłaszcza w godzinach popołudniowo - wieczornych.