Rejon podległy Komisariatowi Policji w Czchowie - KPP w Brzesku

Rejon podległy Komisariatowi Policji w Czchowie

Rejon podległy Komisariatowi Policji w Czchowie

Dzielnicowy Rejonu XI

 

Rejon działania: 
Obsługuje: Czchów, Będzieszyna, Jurków, Piaski Drużków, Wytrzyszczka
 

p.o. st.sierż. Piotr Kukla

 

Telefon stacjonarny: 47 83 21 400
Telefon komórkowy: +48 606 848 014

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu na terenie placu zabawa, oraz altan wypoczynkowych w rejonie Szkoły Podstawowej w  Jurkowie


Dzielnicowy Rejonu XII

Rejon działania: 
Obsługuje: Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa, Tymowa, Złota
 
asp. Maciej Kostrzewa
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 400
Telefon komórkowy: +48 606 848 013

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych, niszczenie minia, zaśmiecanie terenu, zakłócanie porządku publicznego w tym ciszy nocnej przez grupujące się osoby na terenie parkingu przy stacji paliw w Tymowej.


Dzielnicowy Rejonu XIII

Rejon działania: 
Obsługuje: Dobrociesz, Drużków Pusty, Iwkowa, Kąty, Połom Mały, Porąbka Iwkowska, Wojakowa
 
asp. sztab. Grzegorz Namysłowski 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 400
Telefon komórkowy: +48 606 848 047

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - gromadzenie się młodzieży, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu, przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających jak również naruszenia przepisów „Prawa o ruchu drogowym” na terenie parkingu samochodowego przy starym kościele w Iwkowej


Dzielnicowy Rejonu XIV

 

Rejon działania: 
Obsługuje: Gnojnik, Uszew, Zawada Uszewska
 
asp. Paweł Janawa
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 400
Telefon komórkowy: +48 606 848 189

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu, przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających jak również naruszenia przepisów „Prawa o ruchu drogowym” na terenie parkingu i przyległej infrastruktury boiska sportowego w Uszwi


Dzielnicowy Rejonu XV

Rejon działania: 
Obsługuje: Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Żerków
 
sierż. sztab. Jakub Stelmach
 
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 21 400
Telefon komórkowy: +48 606 848 085

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu, przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających jak również naruszenia przepisów „Prawa o ruchu drogowym” na parkingu i terenie przyległej infrastruktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.