Zielona Strefa - KPP w Brzesku

Zielona Strefa

Zielona Strefa

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. znęcanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem wyślij e-maila do jednostki policji: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, 
ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Koordynator ds. CITES
Oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie
tel.: 12 61 56 016 (w godz. 7.30-15.30), 723-633-642, 997
faks: 12 61 56 787 
sekretariat wydziału tel.: 12 61 56 000 
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Koordynator ds. ochrony zwierząt
Znęcanie się, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania

Wydział Prewencji KWP w Krakowie
tel.: 12 61 54 808 (w godz. 7.30-15.30), 997
faks: 12 61 54 818
sekretariat wydziału tel.: 12 61 54 800
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Informujemy, że na stronach internetowych każdej jednostki Policji (KMP/KPP) znajduje się zakładka "ZIELONA STREFA"

 Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków (do pobrania publikacja)