AKTUALNOŚCI

Strona znajduje się w archiwum.

Piątkowy przepis drogowy Odc. 51 – „Przejazdy kolejowe – część 2”

Data publikacji 19.02.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie znaków drogowych dotyczących przejazdów kolejowych.

 

grafika zawiera tekest odczytywalny maszynowo zamieszczony poniżej

grafika zawiera tekest odczytywalny maszynowo zamieszczony poniżej

Tekst odczytywalny maszynowo:

[Po lewej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy ostrzegawczy A-9 „Przejazd kolejowy z zaporami”]

[Po prawej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy ostrzegawczy A-10 „Przejazd kolejowy bez zapór”]

Znak ostrzegawczy A-9 „Przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega
o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. „Przejazd kolejowy bez zapór” – Znak ostrzegawczy A-10 ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym ani w zapory ani
w półzapory.

Znaki te umieszcza się co do zasady w odległości 150-300 m przed przejazdem na drogach gdzie dopuszczalna prędkość wynosi więcej niż 60 km/h i w odległości do 100 m na pozostałych drogach.

[Po lewej stronie umieszczono rysunki słupków wskaźnikowych z jedną kreską, z dwoma oraz z trzema. Kreski umieszczone są na nich skośnie (lewą stroną do góry, prawą w dół)]

[Po prawej stronie umieszczono rysunki słupków wskaźnikowych z jedną kreską, z dwoma oraz z trzema. Kreski umieszczone są na nich skośnie (lewą stroną w dół, prawą do góry)]

„Słupki wskaźnikowe” określają odległość od znaku ostrzegawczego do przejazdu. Jeżeli pod znakiem A-9 lub A-10 umieszczono słupek z trzema kreskami, to słupek z dwiema kreskami znajduje się w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym a przejazdem, a słupek z jedną kreską w 1/3 odległości. Słupki G-1a, G-1b i G-1c przedstawione po prawej stronie umieszcza się po prawej stronie drogi, a słupki G-1d. G-1e i G-1f przedstawione po lewej stronie umieszcza się po lewej stronie drogi.

[Na dole strony zobrazowano schematycznie sytuację ustawienia znaku ostrzegawczego A-10 wraz ze słupkiem wskaźnikowym z trzema kreskami i pozostałych słupków wskaźnikowych przed torowiskiem. Pomiędzy znakiem ostrzegawczym a torowiskiem znajduje się strzałka wymiarowa z napisem: „150 – 300 m przy dopuszczalnej prędkości pow. 60 km/h lub do 100 m dla pozostałych dróg.” Pomiędzy słupkiem z dwoma kreskami a torowiskiem znajduje się strzałka wymiarowa z napisem „ 2/3 odległości”. Pomiędzy słupkiem z jedną kreską a torowiskiem znajduje się strzałka wymiarowa z napisem „1/3 odległości”.]

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znak ostrzegawczy umieszczono bliżej przejazdu to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a w połowie odległości słupek z jedną kreską.

[Po prawej stronie zobrazowano schematycznie sytuację ustawienia znaku ostrzegawczego A-10 wraz ze słupkiem wskaźnikowym z dwoma kreskami i słupka wskaźnikowego z jedną kreską przed torowiskiem. Pomiędzy znakiem ostrzegawczym a słupkiem z jedną kreską znajduje się strzałka wymiarowa z napisem: „1/2 odległości.” Pomiędzy słupkiem z jedną kreską a torowiskiem znajduje się strzałka wymiarowa z napisem „ 1/2 odległości”.]

Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu to stosuje się tylko słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.

[Po lewej stronie zobrazowano schematycznie sytuację ustawienia znaku ostrzegawczego A-10 wraz ze słupkiem wskaźnikowym z jedną kreską bezpośrednio przed torowiskiem. Pomiędzy znakiem ostrzegawczym a torowiskiem znajduje się strzałka wymiarowa z napisem „bezpośrednio”.]

Znak G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym” (przedstawiony po lewej stronie) informuje, że na przejeździe występuje tylko jeden tor. Znak G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym” (rys. po prawej stronie) informuje, że przejazd składa się z więcej niż jednego toru. Oba te znaki wyznaczają miejsce ewentualnego zatrzymania się pojazdu w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego. Jeżeli razem ze znakiem G-3 lub G-4 nie jest umieszczony znak B-20 „STOP” to zatrzymanie pojazdu przed przejazdem jest wymagane tylko w związku z przejazdem pojazdu szynowego.

[Po lewej stronie rysunek znaku drogowego G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym.]

[Po prawej stronie rysunek znaku drogowego G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym.]

Znak G-2 „sieć pod napięciem” oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem elektrycznym.

[Na dole, po lewej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy G-2 „sieć pod napięciem”.]