Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)

UWAGA!  Komendant Główny Policji wyznaczył dodatkowy terminy przyjęcia do służby w Policji:
- 21 maja  - 20 osób


UWAGA!  Harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2018:

- 2 lipiec

- 24 wrzesień

- 27 grudzień

WIĘCEJ INFORMACJI -> kliknij w link


UWAGA! Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 4 czerwca 2018 r. dokumenty kandydatów do słuyżby w Policji, będą przyjmowane wyłącznie osobiście.

Dni  i godziny przyjęć:

- poniedziałek  9.00 - 14.00,

- wtorek  9.00 - 14.00,

- środa 9.00 - 19.00,

- czwartek 9.00 - 14.00,

- piątek 9.00 - 14.00.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Doboru

 lub

-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.