Uwaga!Dobór do służby w policji

Uwaga!Dobór do służby w policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.2 pkt 1 ustawy o Policji wyłącznie droga mailową na adres sekretariat@brzesko.policja.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności, przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.