Rozpoczynają się ferie zimowe.

Rozpoczynają się ferie zimowe.

Rozpoczynają się ferie zimowe. Wiele osób wypoczywać będzie na stokach. Przypominamy o zachowywaniu zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku

Tylko w tym tygodniu policjanci pełniący służbę na stokach w Krynicy i Piwnicznej interweniowali 8 razy – m.in. wobec osób, które swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie dla innych. W 37 przypadkach funkcjonariusze zastosowali pouczenie, przypominając o konieczności dostosowania się do regulaminu obowiązującego na stoku. Jeden z narciarzy ukarany został mandatem za to, że korzystał ze stoku będąc pod wpływem alkoholu.

 

7 stycznia br. małopolscy policjanci rozpoczęli służbę na stokach. Policjanci na nartach, jak co roku, pilnują porządku i reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem sytuacje. Ich podstawowym zadaniem jest działanie prewencyjne. Często także zapewniają pomoc przedmedyczną, gdy dojdzie do wypadku z udziałem narciarzy czy snowboardzistów.  

W ubiegły weekend, policyjne patrole narciarskie pełniły służbę na stokach Słotwiny i Słotwiny Arena. Policjanci dwukrotnie reagowali w sytuacjach, gdy doszło do zderzenia między osobami korzystającymi z nartostrad. W pierwszym przypadku, w wypadku ucierpieli 27-letnia kobieta zjeżdżająca na snowboardzie oraz 62 letni narciarz. Ich trasy zjazdu przecięły się na tyle niespodziewanie, że obydwoje nie zdołali zareagować. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, wraz z GOPR-owcami bardzo szybko dotarli do poszkodowanych, aby sprawdzić jaki jest ich stan zdrowia. Z uwagi na to, że obydwoje uczestnicy wypadku uskarżali się na dolegliwości spowodowane zderzeniem, zostali przetransportowani do szpitala. W drugim przypadku zderzyli się dwaj narciarze, do wypadku doszło tuż po tym, kiedy jeden z nich nagle wykonał manewr skrętu.

Policjanci w czasie zimowych ferii pojawiać będą się na stokach, by dbać o bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Patrolować będą nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Przypominać będą   o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia. Zwracać będą szczególną uwagę na osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego oraz na osoby zagrażające brawurowym zachowaniem innym uczestnikom zimowego wypoczynku

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad określonych w regulaminach korzystania ze stoku – w szczególności stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.