Policjanci sprawdzą gotowość systemu powoływania rezerwistów – ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18

Policjanci sprawdzą gotowość systemu powoływania rezerwistów – ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18

Praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i dalej z Komendą Główną Policji, to główne założenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzą, jak działa system powoływania rezerwistów w sytuacji zagrożenia kraju. Ćwiczenia te to niezbędny i istotny element doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Już 30 września 2018 r. w brzeskiej jednostce Policji zostaną przeprowadzone 12-godzinne ćwiczenia obejmującego przyjęcie i szkolenie wezwanych rezerw osobowych. Ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18” odbędą się z udziałem osób posiadających nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w brzeskiej jednostce. Wszystko po to, aby sprawdzić jak zadziałają istniejące procedury i wytyczne w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia podwyższonej gotowości obronnej lub wprowadzenia na terytorium RP stanu wyjątkowego czy wojennego.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń uczestnicy odświeżą wiedzę z zakresu zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym nadano przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci przypomną uczestnikom ćwiczenia zasady, przypadki i sposoby posługiwania się bronią, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przedstawią uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.