16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet

16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet

W dniu 08.12.2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Dębnie odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach o obchodów miedzynarodowej kampanii zatytułowanej „ 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”. W bieżącym roku kampania startuje 25 listopada, natomiast konczy się 10 grudnia czyli w Dniu Praw Człowieka. Akcja ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m.in. poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiedzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymywania przemocy wobec kobiet, czy też wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy. W spotkaniu udział wezmą : z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – psycholog Aneta Rzepa, z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Matras, z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Brzesku – st. sierż. Monika Lis – Koordynator Procedury Nibieskiej Karty i Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Marek Krawczyk.

W ramach akcji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku organizuje również warsztaty dla dzieci i rodziców , które odbędą się w dniu 10.12.2016 r w godzinach 10.00-13.00 z których mogą skorzystać wszyscy zainteresowani.