Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Specjalista asp.szt. Marcin Wróbel

Kontakt:

Tel. 14 66-26-207

Fax. 14 66-26-244