Wydział Wspomagający

Kierownictwo:

Naczelnik: podkom. Robert Gładysz

Kontakt:

Tel. 14 66-26-230

Fax. 14 66-26-244