Wydział Prewencji

Kierownictwo:

Naczelnik: podinsp. Paweł Matura

Zastępca Naczelnika: podinsp. Jarosław Dudek

Kontakt:

Tel. 14 66-26-210

Fax. 14 66-26-244