Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Kierownictwo:

Naczelnik: nadkom. Jacek Nieć

Kontakt:

Tel. 14 66-26-260

Fax. 14 66-26-244