Wniosek o patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym

Opis sprawy/zadania

Patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym    
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Kogo dotyczy

Organizator przedsięwzięcia

Formularze do pobrania

Wniosek o objęcie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Miejsce składania dokumentów

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prezydialnego

Termin zakończenia procedury

14 dni od złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

Patronatem obejmuje się tylko przedsięwzięcia związane z zakresem ustawowych zadań Policji, wymagające wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru. Patronat nie może łączyć się
z zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji.