Uczniowie z czytelnym przekazem „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”