sierż. Artur Wolsza

sierż.
Artur
Wolsza
Powiat: 

Dzielnicowy Rejonu VII

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie. 

Opis zagrożenia w planie działania – eliminacja przypadków zakłóceń porządku publicznego, a w szczególności spożywania alkoholu w miejscu zabronionym  tj.  w rejonie sklepu usytuowanego w Jasieniu przy ul. M. Konopnickiej.  

Rejon działania: 
Obsługuje: Okocim, Poręba Spytkowska, Jasień
Telefon stacjonarny: 
(14) 66-26-332
Telefon komórkowy: 
+48 606 862 418