Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji z brzeską jednostką