Policjanci zabezpieczali 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

	Policjanci zabezpieczali 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

           W ramach dyżuru policjanci prowadzili działania informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa osób starszych, mówiąc na temat zagrożeń, w szczególności oszustw dokonywanych przez fałszywych wolontariuszy, osoby podszywające się pod pracowników administracji, podające za przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Mundurowi mówili także na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej.

 W Regionalnym Centrum Kulturalno - Bibliotecznym policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Brzesku utworzyli stanowisko z materiałami informacyjno – edukacyjnymi. Policjanci przekazywali te materiały oraz elementy odblaskowe seniorom oraz dzieciom, odwiedzającym siedzibę Sztabu WOŚP.