Ogłoszenia o pracę

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku  poszukuje kandydatów na stanowisko:

_____________________________________________________________________________________________________

Sprzątaczka

Wymiar etatu: 0,3 etatu (przeciętnie 12 godzin w tygodniu)

Miejsce wykonywania pracy    –  Posterunek Policji w Szczurowej ul. Rynek 3a 32-822 Szczurowa

                 

Główne obowiązki: 

-        sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, ubikacji, aresztów oraz najbliższego otoczenia przed wejściem do budynku komendy;

-        mycie okien, wymiana firan i zasłon okiennych;

-        utrzymanie w należytej czystości sprzętu kwaterunkowego znajdującego się w pomieszczeniach biurowych;

-        zastępowanie innych sprzątaczek w przypadku urlopów wypoczynkowych lub zwolnień lekarskich;

 

Wykształcenie:

- podstawowe

Wymagane dokumenty:

- życiorys i list motywacyjny;

- kopia dowodu osobistego;

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie świadectw pracy;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji;

 

Dokumenty należy składać w terminie do  25 stycznia 2017 roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

ul. Szczepanowska 53

32-800 Brzesko

 

Inne informacje:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa od dnia 1 lutego 2017 roku.

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 600,00 złotych.

 

O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: (014) 66 26 233.

 

 

Uwaga: umowa na czas zastępstwa.

_____________________________________________________________________________________________________

referenta do spraw obsługi poczty i interesantów w Wydziale Ruchu Drogowego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 (1,0 etatu)

Miejsce wykonywania pracy :  Brzesko

Termin składania dokumentów:  12 października 2015 roku

Numer ogłoszenia: 173781

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_og...

Wynik naboru

Wybrany kandydat: Anna Mieluch zam. Tarnów

_____________________________________________________________________________________________________