Narada służby ruchu drogowego małopolskiej Policji połączona z pożegnaniem byłych naczelników

Narada służby ruchu drogowego małopolskiej Policji połączona z pożegnaniem byłych naczelników

W poniedziałek 20 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada podsumowująca działalność służby ruchu drogowego w 2016 roku. Podczas spotkania omówiono główne zagrożenia bezpieczeństwa na drogach Małopolski, sposoby ich przeciwdziałania, a także zmiany w przepisach. Szczegółowo przedstawiono małopolski program poprawy bezpieczeństwa pieszych i zadania z nim związane. Ponadto omówiono osiągnięte wyniki i efekty pracy policjantów oraz przedstawiono kierunki działań na bieżący rok.

W naradzie, oprócz kierownictwa komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji  uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, który przywitał wszystkich przybyłych naczelników, podziękował za osiągnięte wyniki i zaangażowanie w służbie, dzięki któremu rok 2016 był bezpieczniejszy od poprzednich.

Podkreślił, iż bezpieczeństwo na drogach jest jednym z ważniejszych priorytetów działań Policji w roku 2017.

Naradę rozpoczął mł. insp. Maciej Rymar - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, który przedstawił kierunki działań na rok 2017. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura, omówił stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w roku 2016. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż z uwagi na najmniejszą liczbę osób zabitych rok 2016 był najbezpieczniejszym rokiem na drogach Małopolski.

 

Narada była znakomitą okazją do zaproszenia byłych naczelników ruchu drogowego oraz byłego komendanta KAP w Krakowie, którzy na początku br. po długoletniej służbie odeszli na zasłużoną emeryturę, tj.:

  • podinsp. Krzysztofa Burdaka – Naczelnika WRD KMP w Krakowie;
  • podinsp. Władysława Szydłowskiego – Naczelnika WRD KMP w Tarnowie;
  • podinsp. Krzysztofa Jamrozowicza – Zastępcę Naczelnika WRD KMP w Nowym Sączu;
  • podinsp. Zbigniewa Barusia– Naczelnika WRD KPP w Brzesku;
  • podinsp. Pawła Garzeł – Naczelnika WRD KPP w Wadowicach;
  • asp. szt. Krzysztofa Cholewę – Naczelnika WRD KPP w Chrzanowie;
  • podinsp. Krzysztofa Lisa – Komendanta Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie.

Po omówieniu zagadnień dotyczących ruchu drogowego, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak wręczył wspomnianym gościom podziękowania za wieloletnią wzorową służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach, podkreślając ich profesjonalizm i zaangażowanie.