Kierownikiem Posterunku Policji w Szczurowej został asp. Marcin Adamczyk