Informacje dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Brzesku znajduje się w Brzesku, w budynku przy ul. Szczepanowskiej 53. Jednostkami terenowymi są: Komisariat Policji w Czchowie, z siedzibą w m. Czchów, ul. Sądecka 195, oraz Posterunek Policji w Szczurowej, mieszczący się w Szczurowej przy ul. Rynek 3A.

Z budynków usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • budynek przy ul. Szczepanowskiej 53 w Brzesku przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez posiadany, oznaczony podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • budynek przy ul. Sądeckiej 195 w Czchowie posiada pomieszczenie biurowe przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych na poziomie gruntu. Drzwi do budynku posiadają szerokość ułatwiającą przemieszczanie osób na wózku inwalidzkim.
 • pomieszczenia przyjęć osób w budynku przy ul. Rynek w Szczurowej usytuowane są na poziomie gruntu. Budynek zaopatrzony jest w szerokie drzwi, ułatwiające wjazd wózkiem inwalidzkim.

Wszystkie wymienione obiekty posiadają węzły sanitarne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:
 • jestem osobą niesłyszącą,
 • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
 • napisać: co się stało (krótka informacja),
 • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
 • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
 • podać swoje imię i nazwisko
 1. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 2. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

-        polskiego języka migowego (PJM),

-        systemu językowo-migowego (SJM),

-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a)       osobiście:

 • w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53
 • w Komisariacie Policji w Czchowie przy ul. Sądeckiej 195
 • w Posterunku Policji w Szczurowej przy ul. Rynek 3A

b)       pocztą na adres:

 • Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko ;
 • Komisariat Policji w Czchowie, ul. Sądecka 195, 32-860 Czchów
 • Posterunek Policji w Szczurowej, ul. Rynek 3A, 32-820 Szczurowa

c)       Telefonicznie (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny):

 • dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku: 14 6626222 (dyżurny jednostki), 14 6626215 (Wydział Dochodzeniowo – Śledczy), 14 6626252 (Zespół ds. Wykroczeń):
 • dla Komisariatu Policji e Czchowie: 14 6636007 i 14 6626400
 • dla Posterunku Policji w Szczurowej: 14 6714111 i 14 6626450

d)       faksem na nr 14 6626244 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e)       na adres e-mail: dyzurni@brzesko.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się >>TUTAJ<< (kliknij aby pobrać) );