Bohaterowie naszych czasów nagrodzeni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bohaterowie naszych czasów nagrodzeni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Udzielił pomocy kobiecie, która podczas jazdy samochodem zasłabła. Szybko namierzył miejsce, z którego dzwoniła poszkodowana i przed przyjazdem karetki podjął czynności ratownicze

Zgłoszenie o potrzebie udzielenia pomocy medycznej przekazała sama poszkodowana, która samotnie podróżując samochodem, nagle źle się poczuła. Przekazywany przez zgłaszającą opis wskazywał na wystąpienie u niej stanu przedzawałowego. Niestety, kobieta nie potrafiła dokładnie określić miejsca, w którym się znajdowała, a pogarszający się stan zdrowia, uniemożliwił dokończenie rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego.  Aby zlokalizować miejsce, z którego dzwoniła poszkodowana trzeba było szybko skojarzyć podane przez nią szczegóły  - o pomoc poproszono Policję. Dzielnicowy Posterunku Policji w Szczurowej asp. szt. Józef KAZEK, znając bardzo dobrze teren znajdujący się pod jego opieką, natychmiast wytypował to miejsce, wezwał pogotowie ratunkowe  i wyruszył tam, aby potwierdzić trafność typowania. W samochodzie znajdującym się na poboczu policjant odnalazł kobietę, której udzielił natychmiast pomocy przedmedycznej. Po 10 minutach na miejsce dotarła załoga wezwanej karetki pogotowia, która przejęła czynności ratownicze i przetransportowała poszkodowaną do szpitala.

Asp.sztab. Józef KAZEK, pełniąc służbę jako dzielnicowy zespołu ds. prewencji Posterunku Policji w Szczurowej (powiat brzeski) wykonuje swoje obowiązki z zaangażowaniem, realizuje m.in. zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmuje  inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie.  W swojej służbie nie ogranicza się do podejmowania działań prewencyjnych - wspomaga niejednokrotnie pracę służb kryminalnych, doprowadzając do ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstw (na przykład złodziei odpowiadających za napad na pracowników lokalu usługowego i kradzież kasy fiskalnej, których zatrzymał w bezpośrednim pościgu – sprawcy zostali dzięki temu rozliczeni karnie, jednemu z nich przedstawiono zarzut usiłowania rozboju i tymczasowo aresztowano, drugiemu - zarzut kradzieży ).