UWAGA - Komunikat o skażeniu wody! - nieaktualne

UWAGA - Komunikat o skażeniu wody!

Ze względu na wykryte skażenie mikrobiologiczne (Clostridium perfringens) WODA z wodociągu publicznego Brzesko – Łukanowice na podstawie decyzji PPIS z dn. 20.06.2017 w Brzesku NIE JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA – zarówno surowa, po przegotowaniu, jak również do celów higienicznych (np. mycie) – do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Wodę można jedynie używać do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet). Kolejny komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu jutrzejszym.

źródło: Starostwo Powiatowe w Brzesku

http://www.powiatbrzeski.pl/index.php/news/news/view/id/1943