„SpoKREWnieni służbą” podzielili się najcenniejszym darem

„SpoKREWnieni służbą” podzielili się najcenniejszym darem .

Dajesz krew, dajesz drugie życie – takie przesłanie przyświeca tym, którzy gotowi są nieść pomoc innym. Policjanci i pracownicy brzeskiej jednostki chętnie dzielą się z potrzebującymi najcenniejszym darem – swoją krwią.

Działający przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku Klub Honorowych Dawców Krwi chętnie sam inicjuje, a także uczestniczy w wielu akcjach krwiodawstwa. Tym razem przyłączył się doOgólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa pod hasłem „spoKREWnieni służbą” zorganizowanej w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Taki punkt oddania krwi zorganizowano wczoraj (12.03) na strzelnicy przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku. Podczas zbiórki zarejestrowano 16 dawców krwi. Policjanci i pracownicy cywilni brzeskiej jednostki oddali łącznie ponad 7 litrów tego drogocennego płynu.

Przypominamy, że w ramach akcji „spokrewnieni służbą” na terenie województwa małopolskiego w marcu zostanie przeprowadzonych kilkanaście takich zbiórek krwi. Tutaj znajduje się ich harmonogram http://brzesko.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/spokrewnieni-sluzba-w-malop....