„PowIEDZ NIE” – Ogólnoeuropejska kampania dotycząca zwalczania szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach

„PowIEDZ NIE” – Ogólnoeuropejska kampania dotycząca zwalczania szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach

Dziś (19 czerwca 2017) wszystkie kraje członkowskie UE, jak również Norwegia i Szwajcaria oraz Europol zainicjowały ogólnoeuropejską kampanię wymierzoną w proceder szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach i młodzieży. Kampania ma na celu podniesienie społecznej świadomości co do stopnia zagrożenia oraz skali przedmiotowego zjawiska, jak również uczulenie młodych osób na to przestępcze zjawisko oraz – w przypadku gdy staną się pokrzywdzonymi – gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144518,Powiedz-NIE-ogolnoeuropejska-kampania-dotyczaca-zwalczania-szantazu-i-wymuszen-s.html