O bezpieczeństwie z seniorami

O bezpieczeństwie z seniorami

Seniorzy - to grupa szczególnie narażona na działanie złodziei i oszustów. Otwarci i skłonni do niesienia pomocy innym, często sami padają ofiarami fałszywych wnuczków czy inkasentów. Aby do takich sytuacji nie dochodziło policjanci często spotykają się z seniorami udzielając im rad i wskazówek.

25 stycznia br. dzielnicowi z gminy Dębno spotkali się z seniorami w Jastwi. Podczas prelekcji funkcjonariusze omówili kwestie bezpieczeństwa osób starszych, udzielili  wskazówek  - jak nie stać się osobą pokrzywdzoną przestępstwem oraz w jaki sposób reagować w przypadku zagrożenia. Poruszyli problematykę przestępstw m. in. „na wnuczka” , szczególną uwagę zwracając również na nowe metody działania oszustów oraz różnego rodzaju sposobów wykorzystywania łatwowierności osób starszych. 

W trakcie spotkania poruszyli też temat różnego rodzaju pokazów, prezentacji czy innych usług pojawiających się na dynamicznie rozwijającym się rynku a dedykowanych szczególnie osobom starszym. Podkreślili jakie są ich prawa i w jakich sytuacjach mogą odstąpić od podpisanej i zawartej umowy. Zwrócili uwagę słuchaczy na niebezpieczeństwa związane z wpuszczaniem do domu akwizytorów czy oszustów działających innymi metodami. Dyskutowano o tym, co należy zrobić, aby ustrzec się przed utratą pieniędzy, jak temu przeciwdziałać i gdzie szukać pomocy w przypadku oszustwa czy nieuczciwych praktyk.