Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, w ponad 100 krajach, obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach promowania dobrych praktyk w sieci przez cały miesiąc luty podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie nowych technologii przez dzieci.

Od 2004 roku, z inicjatywy Komisji Europejskiej, co roku w miesiącu lutym przypada Dzień Bezpiecznego Internetu – Safer Internet Day. Wyznaczenie takiego dnia i jego coroczne obchody, mają przede wszystkim na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online wśród społeczeństwa.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138646,Dzien-Bezpiecznego-Internetu.html