Brzeska policja przyjmuje dokumenty kandydatów do służby

Brzeska policja przyjmuje dokumenty kandydatów do służby

Od 1 stycznia 2020 roku każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji może złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.

Komplet dokumentów należy złożyć wyłącznie osobiście w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przy ulicy Szczepanowskiej 53, w każdy roboczy wtorek, w godzinach od 10.00 - 14.00.

Telefon do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia KPP w Brzesku: 14 66-26-204.

Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie małopolskiej Policji. Poniżej link:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji