Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

Od 4 września br., aż do zakończenia roku szkolnego 2017/2018 droga do i ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka. Dlatego też, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać, by była bezpieczna. Poza policjantami i nauczycielem, to rodzicie i opiekunowie odpowiadają za swoje pociechy. Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zasad poruszania się po drodze, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, będą z pewnością miały wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań dzieci, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Do działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci zachęcili same dzieci. "Rozpoczęliśmy rok szkolny, prosimy, aby zwalniać przed szkołą" - takimi słowami apelowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uszwi, Szczurowej oraz harcerze ze Szczepu Drużyn im. Bohaterów Września działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku zaangażowani w akcję "Zwalniam przed szkołą".

 

Już w pierwszym tygodniu szkoły brzescy policjanci zawitali w szkołach na terenie powiatu brzeskiego i przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Podkreślili jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, kiedy zbliża się jesień. Przypomnieli także o obowiązku zapinania pasów w samochodzie oraz konieczności używania fotelików do przewożenia dzieci. 

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach z zapiętymi pasami. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, oraz miejsc, gdzie grupują się dzieci i młodzież.

• Mamo, Tato – dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład!

• Nauczycielu – odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego!

• Kierowco – uważaj w pobliżu szkół, zdejmij nogę z gazu!

Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!