AKTUALNOŚCI

Małopolski konkurs na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Patrzeć i być widocznym"

Data publikacji 06.10.2020

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Małopolskim Konkursie na Animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM". Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Prace powinny być przesłane listownie w terminie od 5 do 30 października 2020 r. na adres:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109. 31-571 Kraków za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Prace przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być zamieszczone na nośnikach typu płyta DVD lub pendrive. 

Koperta powinna być zatytułowana - Konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”.

Szczegóły zawarte są regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania