Pożegnanie Naczelnika Wydziału Wspomagąjącego brzeskiej jednostki.

Pożegnanie Naczelnika Wydziału Wspomagąjącego brzeskiej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Bogusław Chmielarz, podziękował wczoraj podczas uroczystego spotkania odchodzącemu Naczelnikowi Wydziału Wspomagającego podkom. Robertowi Gładyszowi, za wieloletnią wzorową służbę. Jednocześnie życzył mu dalszych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Podkomisarz Robert Gładysz służył w Policji od 27 lat. Od samego początku związany był z „drogówką”. Lata 1991-98 służył jako kontroler Plutonu Ruchu Drogowego przy ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej w Tarnowie. Od 1999 roku służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, a przez ostatni rok jako Naczelnik Wydziału Wspomagającego. W latach 2012 i 2014 zwyciężał w plebiscycie „ Policjant Roku”, który  zorganizowany był przez Małopolską Policję i Gazetę Krakowską. Naczelnik  Robert Gładysz dał się poznać jako znakomity fachowiec, człowiek uczciwy i empatyczny. W codziennej służbie bardzo zaangażowany w sprawy jednostki. Pełniąc funkcję przełożonego zawsze znajdował czas na rozmowę ze swoimi podwładnymi, jak również chętnie służył dobrą radą i pomocą. Teraz podjął decyzję o dalszym realizowaniu się przechodząc na emeryturę.

Kierownictwo jednostki, koleżanki i koledzy podziękowali mu za jego poświęcenie i pełne oddanie w służbie policji. Emerytura stawia przed każdym nowe wyzwania oraz możliwości większego zagospodarowania wolnego czasu w realizacji własnych planów i pasji.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników cywilnych dziękujemy za dobrą współpracę i życzymy dalszych sukcesów!